Προκηρύξεις ΠΕ Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας

Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ενδιαφέρεται για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων της, για  χρονικό διάστημα από 9-11-2019 έως 8-11-2020, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του έργου με βάση τα οχήματα και τις καλύψεις ασφάλισης.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 3072 ΚΑΕ 0899.0001, οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την αρ.πρωτ.03/οικ.3409/02-08-2019 (ΑΔΑ: 7Μ717ΛΒ-ΓΗ0, ΑΔΑΜ:19REQ005389874) ποσού 12.000,00 ευρώ, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας, για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες), με τα παρακάτω είδη ασφάλισης, σύμφωνα με το Π.Δ. 237/1986-ΦΕΚ:110/Α/1986-Κωδικοποίηση των διατάξεων του Νομ.489/76 (ΦΕΚ Α 331/76) «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ.

Διαβάστηκε 251 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2019 09:56

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή