Προκηρύξεις ΠΕ Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα φωτοαντιγραφικά XEROX WORKCENTER5638 και RICHOH MP2000

Η Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας, στο πλαίσιο εγκεκριμένης προμήθειας:

Από τον ειδ. φορέα/κωδικό: 3072.1329.0001 του οικ/κού έτους 2019, προϋπολογισμού πεντακοσίων ενενήντα (590) ευρώ με το ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ. αριθ. 03/2898/2-8-19 (ΑΔΑ: ΩΨΗΛ7ΛΒ-6ΒΑ) ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης  για την προμήθεια: 1) μονάδα τυμπάνου για το φωτοαντιγραφικό XEROX WORKCENTER5638, και 2) διάφορα σετ ροδάκια τροφοδοσίας (roller kit), για τα φωτοαντιγραφικά XEROX WORKCENTER5638 και RICHOH MP2000 για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Καβάλας

ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κατάθεση οικονομικών προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση καταλληλότητας του υλικού για το σκοπό για τον οποίο ζητείται, συνολικού ποσού μέχρι...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ.

Διαβάστηκε 176 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 05 Νοεμβρίου 2019 13:52

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή