Προκηρύξεις ΠΕ Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον Ηλεκτροφωτισμό Οδικού Δικτύου Νομού Καβάλας

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας σύμφωνα με:

1.Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ.πρωτ.03/875/13-06-2019, (ΑΔΑΜ:19REQ005129136 2019-06-19) και (ΑΔΑ:Ω38Μ7ΛΒ-ΥΕΠ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για  Ηλεκτροφωτισμό Οδικού Δικτύου Νομού Καβάλας»   με προϋπολογισμό  24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2.Τον προϋπολογισμό εξόδων με Κ.Α.Ε. 3071.9781.0007 του οικονομικού έτους 2019 με ΚΕ : 162007001 και τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για  Ηλεκτροφωτισμό Οδικού Δικτύου Νομού Καβάλας».

Προσκαλεί

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για  Ηλεκτροφωτισμό Οδικού Δικτύου Νομού Καβάλας. Συγκεκριμένα...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ.

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάντε κλίκ εδώ.

Διαβάστηκε 307 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 05 Νοεμβρίου 2019 12:30

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή