Προκηρύξεις ΠΕ Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση επικοινωνίας κεντρικού SERVER - CAMERAS του ΚΤΕΟ Καβάλας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την Αποκατάστασης επικοινωνίας κεντρικού SERVER - CAMERAS

και την ορθή λειτουργία του ΚΤΕΟ Καβάλας

Η Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/2340/20-6-19 (ΑΔΑ: ΩΗΓ27ΛΒ-Φ89) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την παροχή υπηρεσίας αποκατάστασης επικοινωνίας κεντρικού SERVER - CAMERAS του ΚΤΕΟ Καβάλας, αξίας μέχρι 200,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η εν λόγω δαπάνη, θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 3391.0869.0001 οικονομικού έτους 2019

Επισημαίνουμε ότι η σύγκριση των προσφορών, για την ανάδειξη του μειοδότη, θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή,

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ.

Διαβάστηκε 210 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 04 Νοεμβρίου 2019 15:24

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή