Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Προκηρύξεις Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑNAT. ΜAKEΔONIAΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δνση : Καραολή & Δημητρίου 40
Ταχ. Κώδικας : 68100
Πληροφορίες : Χονδρός Αποστόλης
Τηλ. : 2551350556
FAX : 2551350459
e-mail :Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών / Π.Ε. Έβρου, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια
είκοσι (20) τροχήλατων καθισμάτων εργασίας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας.
Η Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών / Π.Ε. Έβρου, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι :
-Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα
-Το κόστος μεταφοράς –συναρμολόγησης βαραίνει τον ανάδοχο
-Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και
επανάληψη αυτής με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι
συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοιες περιπτώσεις.
- Σε περίπτωση που κατά την προμήθεια διαπιστωθεί παράλειψη ή αστοχία ή ελάττωμα, ο
ανάδοχος οφείλει να τις αντικαταστήσει άμεσα με άλλες καινούργιες που να πληροί τις
προδιαγραφές.
-Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Π.Ε Έβρου, ούτε υποχρεούται να προχωρήσει
άμεσα στην προμήθεια.
-Οι οικονομικές προσφορές, να δοθούν σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο και να
συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.
-Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
-Η παράδοση του είδους θα γίνει στα γραφεία της Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών / Π.Ε.
Έβρου με ευθύνη και τυχόν έξοδα μεταφοράς, του προμηθευτή ή σε χώρο που θα
υποδείξει η Αναθέτουσα αρχή κατά την παράδοση της προμήθειας.
- Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις
εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή
παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης εφόσον η
προϋπολογιζόμενη δαπάνη το επιτρέπει και σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 105
του Ν. 4412/201
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι την Παρασκευή,
15-07-2022 και ώρα 10.00 π.μ., στο τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Δνσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών / Π.Ε. Έβρου, ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ της ΔΝΣΗΣ
Α.Α.
ΔΟΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Διαβάστηκε 212 φορές
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου

Τελευταία άρθρα από τον/την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου

FaLang translation system by Faboba