Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης διοργανώνει την 5η εταιρική συνάντηση του έργου Smart Circular Procurement με ακρωνύμιο CircPro, που θα λάβει χώρα την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 διαδικτυακά από τις 10.00πμ έως τις 4.00μμ

circpro19112020

Βασικό αντικείμενο του έργου CircPro το οποίο υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EUROPE είναι η προώθηση της μετάβασης των περιφερειών των εταίρων που συμμετέχουν σε εθνικές και περιφερειακές διαδικασίες λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με την Κυκλική Οικονομία, αυξάνοντας την εφαρμογή των κυκλικών προμηθειών.

Το θέμα της συνάντησης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσιους φορείς με κυκλικές δημόσιες συμβάσεις και στόχος είναι να καταστεί δυνατή η διαπεριφερειακή ανταλλαγή εμπειριών και η μαθησιακή διαδικασία μεταξύ των εμπλεκομένων των συμμετεχουσών περιφερειών. Στη συνάντηση θα φιλοξενηθεί επιτροπή πολιτικής σχετικά με τις πολιτικές της Ελλάδας για την κυκλική οικονομία και τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, τα μοντέλα προμηθειών εξοικονόμησης ενέργειας και τη συζήτηση με την Urban Agenda για τις Καινοτόμες και Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς από τις συμμετέχουσες περιφέρειες θα παρουσιάσουν περιπτώσεις και παραδείγματα μοντέλων και κριτηρίων επιλογής έργων/επενδύσεων που αφορούν  την εξοικονόμηση πόρων στον δημόσιο φωτισμό, τη συνεργασία για τηλεθέρμανση και μοντέλα επαναχρησιμοποίησης και τις κεντρικές διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος,  μεταξύ άλλων.

Διαβάστηκε 85 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή