Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το έργο Co-Evolve4BG θα προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων στις παράκτιες περιοχές / The Co-Evolve4BG project will promote the sustainable development of tourism activities in coastal areas

co evolve4bg

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ξεκίνησε να εργάζεται στο έργο Co-Evolve4BG (Συν-εξέλιξη των παράκτιων ανθρώπινων δραστηριοτήτων & των μεσογειακών φυσικών συστημάτων για βιώσιμο τουρισμό και μπλε ανάπτυξη στη Μεσόγειο), συντονισμένο από το Εθνικό Ινστιτούτο Θαλάσσιων Επιστημών και Τεχνολογιών της Τυνησίας και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος ENI.
Ο κύριος στόχος του Co-Evolve4BG είναι να αναλύσει και να προωθήσει τη συν-εξέλιξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών οικοσυστημάτων στις τουριστικές παράκτιες περιοχές, επιτρέποντας την αειφόρο ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων με βάση τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ICZM) και του Θαλάσσιου Χωρικού Σχεδιασμού (MSP), προωθώντας παράλληλα τη μπλε ανάπτυξη στη Μεσόγειο.
Η ανάπτυξη του τουρισμού στη Μεσόγειο, ιδίως στις παράκτιες περιοχές, και οι συνέπειες της αλλαγής του κλίματος θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν τη σταθερότητα και τη διάβρωση των τοπίων, του εδάφους και των ακτών, να ασκούν πίεση στα είδη και τους υδάτινους πόρους, να αυξάνουν την απόρριψη απορριμμάτων και τη θαλάσσια ρύπανση.
Στο πλαίσιο αυτό, οι δράσεις ανάλυσης και επίδειξης που προβλέπονται στο σχέδιο θα βελτιώσουν την αειφόρο ανάπτυξη του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες της «μπλε οικονομίας» και προωθώντας τη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών και ευκαιριών απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών σε αυτόν τον τύπο τουρισμού, στην παράκτια διαχείριση και στην προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος.
Οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου είναι οι εξής:
- Μια ολοκληρωμένη ανάλυση των απειλών και παραγόντων που ευνοούν τον βιώσιμο τουρισμό σε μεσογειακό επίπεδο.
- Μια δέσμη εργαλείων που περιλαμβάνει δείκτες για την ανάλυση του επιπέδου βιωσιμότητας του τουρισμού.
- Δύο εκπαιδευτικές συναντήσεις απευθυνόμενες στους εταίρους και τους τοπικούς φορείς που συμμετέχουν στις πιλοτικές δράσεις.
- Πιλοτικές δράσεις για την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού που θα αναπτυχθούν στο Λίβανο, την Ελλάδα, την Τυνησία, την Ισπανία και την Ιταλία.
Οι πιλοτικές δράσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης θα πραγματοποιηθούν στις περιοχές της Αλεξανδρούπολης και της Σαμοθράκης και στοχεύουν στον καθορισμό των συνθηκών για βιώσιμο τουρισμό στις παράκτιες περιοχές και τους σχετικούς θαλάσσιους χώρους και στην προώθηση ισχυρών και διαφανών διαδικασιών λήψης αποφάσεων.
Αποτέλεσμα των δράσεων θα είναι ο καθορισμός κοινών προβλημάτων και κοινού οράματος για τις πιλοτικές περιοχές μέσω μιας συμμετοχικής διαδικασίας, η οποία θα ενεργοποιήσει όλους τους τοπικούς παράγοντες (π.χ. τοπικές δημόσιες αρχές, ΜΚΟ, λιμενικές αρχές, εταιρείες του τουριστικού τομέα, ταξιδιωτικά γραφεία, ενώσεις αλιείας, πανεπιστήμια) και φυσικά πρόσωπα.
Η κοινοπραξία του έργου Co-Evolve4BG αποτελείται από εννέα εταίρους από χώρες της Μεσογείου: Εθνικό Ινστιτούτο Θαλάσσιων Επιστημών και Τεχνολογιών (Τυνησία), Περιφέρεια Λάτσιο (Ιταλία), Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ελλάδα), Πανεπιστήμιο της Μούρθια (Ισπανία), Ίδρυμα Valenciaport (Ισπανία), Εθνική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (Τυνησία), Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Δημοσίων Μεταφορών (Λίβανος), ΜΚΟ Αλ Μιντάν (Λίβανος) και ΜΚΟ AMWAJ για το Περιβάλλον (Λίβανος).
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin. Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης του έργου είναι 2,9 εκατομμύρια ευρώ και το ποσό χρηματοδότησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι 301.356,98 ευρώ. Η περίοδος υλοποίησης είναι από 1/09/2019 – 31/08/2022.
Ιστοσελίδα του έργου: http://www.enicbcmed.eu/projects/co-evolve4bg
Για περισσότερες πληροφορίες: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Region of East Macedonia and Thrace has started working on the project Co-Evolve4BG (Co-Evolution of coastal human activities & Med natural systems for sustainable tourism & Blue Growth in the Mediterranean), coordinated by the National Institute of Marine Sciences and Technologies of Tunisia and financed by the European Commission through the ENI Programme.
The main objective of Co-Evolve4BG is to analyse and promote the co-evolution of human activities and natural eco-systems in touristic coastal areas, towards sustainable development of tourist activities based on the principles of Integrated Coast Zone Management (ICZM) and Maritime Spatial Planning (MSP), promoting at the same time Blue Growth in the Mediterranean.
The growth of tourism in the Mediterranean, especially in coastal areas, and the effects of climate change will continue to affect the stability and erosion of landscapes, soil and coasts, exert pressure on species and water resources, and increase waste dumping and sea pollution.
In this context, the analysis and demonstration actions foreseen in the project will improve the sustainable development of coastal and maritime tourism by making full use of the potential of the Blue Economy and by promoting the creation of business and employment opportunities in the field of services aimed at this type of tourism, coastal management and adaptation to climate change.
The actions to be carried out within the framework of the project are as follows:
- An integrated analysis of the threats and factors favouring sustainable tourism at Mediterranean level.
- A toolkit containing indicators to analyse the level of sustainability of tourism.
- Two training sessions addressed to the partners and local actors involved in the pilot actions.
- Pilot actions for sustainable tourism development to be developed in Lebanon, Greece, Tunisia, Spain and Italy.
The Co-Evolve4BG project consortium consists of nine partners from Mediterranean countries: National Institute of Marine Sciences and Technologies (Tunisia), Region of Lazio (Italy), Region of East Macedonia and Thrace (Greece), University of Murcia (Spain), Valenciaport Foundation (Spain), National Environmental Protection Agency (Tunisia), Ministry of Public Works and Public Transport (Lebanon), Al Midan NGO (Lebanon) and AMWAJ Environment (Lebanon).
The project is funded by the EU under the ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme. The total funding amount of the project is 2,9 million Euros and the funding amount of the Region of East Macedonia and Thrace is 301.356,98 Euros. Implementation period: 01/09/2019-31/08/2022.
Website: http://www.enicbcmed.eu/projects/co-evolve4bg
For further information: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 co evolve4bg down

Διαβάστηκε 86 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2020 14:14

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή