Έργα ΈΣΠΑ 2014-2020

Κατασκευή γέφυρας Μαρμαριάς επί της Ε.Ο. Νο 14 Δράμας – Ξάνθης μετά των προσβάσεων

foto111020211 foto111020212
foto111020213 foto111020214

 

Τίτλος έργου: «Κατασκευή γέφυρας Μαρμαριάς επί της Ε.Ο. Νο 14 Δράμας – Ξάνθης μετά των προσβάσεων».

Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.  Δράμας.

Προϋπολογισμός:  3.500.000,00 € (Συμβατικός : 1.972.041,96 €).

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων», συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ-ΔΡΑΣΗ 7B.16.1».

Εξέλιξη: Η Σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 10-06-2020 και οι σχετικές εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Περιγραφή: Θα κατασκευαστεί γέφυρα συνολικού μήκους L=72.60, δύο ίσων ανοιγμάτων με θεωρητικό άνοιγμα (από στήριξη σε στήριξη) L ΟΡΘΟ=35.25m. Στο μέσον της γέφυρας κατασκευάζεται μεσόβαθρο (Μ1) αποτελούμενο από δύο κοίλα τετραγωνικά υποστυλώματα 2.50x2.50m με πάχος 0.40m. Η δοκός έδρασης της ανωδομής στην περιοχή του μεσοβάθρου έχει μεταβλητό ύψος το οποίο κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 2.00?2.47m, ενώ η διαμόρφωση αυτής στην περιοχή έδρασης είναι βαθμιδωτή για τηνανάληψη των δημιουργούμενων μεταβλητών σταθμών λόγω της επίκλισης του φορέα. Τα κοίλα υποστυλώματα των βάθρων έχουνύψος περί τα 16.90m. Τα ακρόβαθρα κατασκευάζονται με τοιχωματικό κορμό και θεμελιώνονται σε ισχυρό κεφαλόδεσμο επίμικροπασσάλων. Για τις αντιστηρίξεις προτείνεται η κατασκευή ανηρτημένων πτερυγίων ώστε να είναι εφικτή η κατασκευή της αντιστήριξης στο τμήμα πάνω από την θεμελίωση των ακροβάθρων, σε συνδυασμό με τοίχους αντιστήριξης τύπου L. Επίσης θα κατασκευαστούν οι προσβάσεις σύμφωνα με την μελέτη οδοποιϊας με τα υπο κατασκευή τμήματα να ανήκουν στην κατηγορία ΑΙΙ με διατομή β2 πλάτους 8.00/12.00 με δύο λωρίδες κυκλοφορίας 2Χ3,75 μ. και αμφίπλευρο έρεισμα 2Χ2.00 μ..

Στόχοι: Η Ε.Ο. 14 αποτελεί την μοναδική οδό σύνδεσης των οικισμών του Δήμου Παρανεστίου με την έδρα του Ν. Δράμας και κατ΄επέκταση με την υπόλοιπη χώρα. Ταυτόχρονα αποτελεί και την οδό που οδηγεί στο ορεινό όγκο της οροσειράς  Ροδόπης, το παρθένο δάσος φρακτού και το υδροηλεκτρικό φράγμα  Θυσαυρού. Κύριοι ωφελούμενοι του έργου είναι οι κάτοικοι της περιοχής αλά και οι χρήστες

του οδικού δικτύου που το χρησιμοποιούν για επαγγελματικούς λόγους καθώς και οι επισκέπτες της περιοχής. Αποτελέσματα: Με την κατασκευή της προτεινόμενης γέφυρας, βελτιώνονται αισθητά οι συνθήκες οδικής ασφάλειας στην περιοχή, καθώς η κυκλοφορία μέσω της παλαιάς γέφυρας διεξάγεται με δυσχέρια και εναλλάξ (δεν επαρκεί το πλάτος για δύο λωρίδες) χωρίς ορατότητα και με μαγάλες μηκοτομικές κλίσεις, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των επιβαινόντων.

Διαβάστηκε 1493 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 11:28

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή