Έργα ΈΣΠΑ 2014-2020

Τροποποίηση του ΑΑ του διαγωνισμού για την δημοπράτηση μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: "Ασφαλτικές εργασίες στο Εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Καβάλας" Κύριο

        Λόγω τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν κατά την διαδικασία υποβολής προσφορών των οικονομικών φορέων στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: "Ασφαλτικές εργασίες στο Εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Καβάλας",οι οποίες δεν ήταν εφικτό να αντιμετωπιστούν με προσχέδιο τροποποίησης, σας ενημερώνουμε πως ο διαγωνισμός με ΑΑ: 151702 συνεχίζεται με τους ίδιους όρους με ΑΑ: 182602

 

 

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή