Έργα ΈΣΠΑ 2014-2020

Παράκαμψη Οικισμού Ελαιοχωρίου

Sticker EDET GR HighRes sm

komvos teloys gia Myrtofyto

Τίτλος έργου: «Παράκαμψη Οικισμού Ελαιοχωρίου»
Φορέας Υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας.
Προϋπολογισμός: 2.850.000€ (Συμβατικός:1.709.617,39€ με ΦΠΑ 24%).
Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020».
Εξέλιξη: Η Σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 27-08-2013  και οι σχετικές εργασίες  ολοκληρώθηκαν.
Περιγραφή: Με το εν λόγω έργο υλοποιήθηκε νέα  χάραξη οδού για παράκαμψη του Οικισμού  Ελαιοχωρίου, συνολικού μήκους ~2640,00 μ. Παράλληλα έγιναν τρεις (3)  συνδετήριοι κόμβοι, ένας για την είσοδο του Ελαιοχωρίου, ένας στην έξοδο του Ελαιοχωρίου προς Μυρτόφυτο και ένας για το κέντρο του Οικισμού, καθώς και αγροτικές οδοί για την πρόσβαση σε ιδιοκτησίες. Με την νέα χάραξη το συνολικό πλάτος της οδού είναι 11 μέτρα, ήτοι: ασφαλτικό κατάστρωμα πλάτους 8μ. και έρεισμα από υλικό οδοστρωσίας 1.50 μ. εκατέρωθεν. Παράλληλα έγιναν έργα απορροής όμβριων και έργα ηλεκτροφωτισμού των  παραπάνω κόμβων.
Στόχοι: Κύριος στόχος της παρέμβασης είναι η αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας των χρηστών της Επαρχιακής οδού αλλά και των κατοίκων του Οικισμού Ελαιοχωρίου.
Αποτελέσματα: Οι προτεινόμενες εργασίες συνέβαλλαν σημαντικά στη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας της συγκεκριμένης οδού, καθόσον η κυκλοφορία επί της οδού διεξάγεται απρόσκοπτα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εκτός του Οικισμού Ελαιοχωρίου.

Διαβάστηκε 1640 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020 13:36

Τελευταία άρθρα από τον/την Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας g.ziogas

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή