Διαβούλευση

Μ.Π.Ε. της δραστηριότητας: Εγκατάσταση και λειτουργία δυο (2) αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 9,0MW στις θέσεις «ΓΕΡΑΚΙ» και «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ», ισχύος 4,5MW έκαστο,

εντός των διοικητικών ορίων της Δ. Ε. Τραϊανούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Π. Ε. Έβρου και των συνοδών τους έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Διαβάστηκε 146 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή