Διαβούλευση

Μ.Π.Ε «Εγκατάσταση και λειτουργία εννέα (9) Φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 55MW, στις θέσεις «ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ Ι», «ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΙΙ», «ΛΟΦΟΣ», «ΓΥΜΝΟΣ», «ΚΟΡΥΜΒΟΣ Ι», «ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΙΙ», «ΠΛΑΤΕΙΑ Ι», «ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΙ»,

και «ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ», και συνοδά έργα κατασκευής δικτύου μέσης τάσης και νέου Υ/Σ ανύψωσης τάσης 20/150kV σε γήπεδο εμβαδού 16.400τ.μ. (αγροτεμάχιο 362 αγροκτήματος Κορύβου), εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Σουφλίου και Διδυμοτείχου, Π.Ε. Έβρου

Διαβάστηκε 40 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή