Διαβούλευση

Μ.Π.Ε. της υφιστάμενης μονάδας εκκοκκιστηρίου βάμβακος δυναμικότητας 500 tn σύσπορου βάμβακος/ημέρα, και νέου φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 2,007 MW, σε γεωτεμάχιο συνολικής έκτασης 107533,59 m2

Διαβάστηκε 43 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή