Διαβούλευση

της Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικό σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 20,0ΜW στη θέση «ΡΗΜΟΣΤΡΑΤΙ» και συνοδά έργα βελτίωσης υφιστάμενης και διάνοιξης νέας οδοποιίας και κατασκευής γραμμής μέσης τάσης για την διασύνδεση με τον Υ/Σ ανύψωσης

τάσης 33/150kV, στη θέση «ΟΡΓΑΝΗ», εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου  Αρριανών, της Π.Ε, Ροδόπης»

Διαβάστηκε 33 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή