Διαβούλευση

ΜΠΕ αφορά την υλοποίηση του υποέργου «Ανακατασκευή Επαρχιακής οδού Ν.Ροδόπης, τμήμα από Κοπτερό έως Ίασμο (Χ.Θ. 6+500 έως 11+000)» που εντάσσεται στο υφιστάμενο έργο «Μελέτη ανακατασκευής επαρχιακής οδού Νο 2 από 5ο χλμ. Έως όρια Ν.Ροδόπης – Ξάνθης».

Διαβάστηκε 249 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή