Διαβούλευση

η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ FHL ΑΒΕΕ αναφορικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ανανέωση της υπ αριθ. 7668/672/07-01-2009 ΑΕΠΟ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 36.335 τ.μ., π

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με αριθ. πρωτ. 2550/1923/29-6-2017 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ FHL ΑΒΕΕ αναφορικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ανανέωση της υπ αριθ. 7668/672/07-01-2009 ΑΕΠΟ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 36.335 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Βλαχούδι», Δ.Κ. Λιμένα, Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Καβάλας, (Διοικητήριο, Καβάλα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΟΥ της Καβάλας με αριθ. πρωτ. ΔΔ3800/13-7-2017.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 474 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή