Διαβούλευση

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη μονάδα παραγωγής λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων με ξηρή ανάμειξη της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ» στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με αριθ. πρωτ.4030/30-9-2016 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη μονάδα παραγωγής λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων με ξηρή ανάμειξη της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ» στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Καβάλας, (Διοικητήριο, Καβάλα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ με αριθ. πρωτ. ΔΔ4852/4-9-2016.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΘ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Διαβάστηκε 601 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή