Διαβούλευση

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 4.336 ισοδυνάμων ζώων, ιδιοκτησίας της «CAMPUS A.E.» στο αγρόκτημα Μέστης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ 1649/45 (ΦΕΚ 45/Β/15-1-2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με αριθ. πρωτ.436/22-2-2016 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 4.336 ισοδυνάμων ζώων, ιδιοκτησίας της «CAMPUS A.E.» στο αγρόκτημα Μέστης, Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Έβρου, (Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ του Έβρου με αριθ. πρωτ ΔΔ843/2-3-2016.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 660 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή