Διαβούλευση

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της «ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ» αναφορικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την έρευνα λατομείου μαρμάρων εμβαδού 71.730,84 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Τσακαλίνα Ρέμα», Τ.Κ. Β

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με αριθ. πρωτ. 211/Π35/25-1-2016 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της «ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ» αναφορικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την έρευνα λατομείου μαρμάρων εμβαδού 71.730,84 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Τσακαλίνα Ρέμα», Τ.Κ. Βώλακα, Δήμου Κ. Νευροκοπίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Δράμας, (Διοικητήριο, Δράμας), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ της Δράμας με αρθ. πρωτ ΔΔ420/3-2-2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Διαβάστηκε 623 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή