Διαβούλευση

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου δυναμικότητας 402 κλινών, κατηγορίας 4* και κατασκευή κτιριακών επεκτάσεων 36 κλινών με μετατροπή σε κατηγορία 5* στη θέση «Μακρύαμος», Π.Ε. Θάσου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με αριθ. πρωτ.151790/9-09-2015 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου δυναμικότητας 402 κλινών, κατηγορίας 4* και κατασκευή κτιριακών επεκτάσεων 36 κλινών με μετατροπή σε κατηγορία 5* στη θέση «Μακρύαμος», Π.Ε. Θάσου, Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας –Θράκης., η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Καβάλας, (Διοικητήριο, Καβάλα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ της Καβάλας με αριθ. πρωτ. ΔΔ421/3-2-2015.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 631 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή