Διαβούλευση

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίησης της υπ΄αρ. 174848/12.09.15 ΑΕΠΟ του έργου : ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΑΦΑ) & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΤΑΡ), η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ 1649/45 (ΦΕΚ 45/Β/15-1-2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από το Yπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Δ/νση Περιβαλλοντικής αδειοδότησης, τμήμα Β΄ με αριθ. πρωτ. οικ. 154214/14-12-2015 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίησης της υπ΄αρ. 174848/12.09.15 ΑΕΠΟ του έργου : ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΑΦΑ) & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΤΑΡ), η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Περιβάλλοντος της ΠΑΜΘ, (Γ. ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ 1, ΚΟΜΟΤΗΝΗ), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ του Έβρου με αριθ. πρωτ ΔΔ5189/21-12-2015.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Διαβάστηκε 585 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή