Διαβούλευση

η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των ΜΑΤΟΥΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΗΛΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ αναφορικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την έρευνα λατομικού χώρου σχιστολίθων εμβαδού 25.282,02 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Φεγγάρι», Τ.Κ. Μαριών, Δήμου Θάσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με αριθ. πρωτ. 4227/1866/30-11-2015 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των ΜΑΤΟΥΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΗΛΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ αναφορικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την έρευνα λατομικού χώρου σχιστολίθων εμβαδού 25.282,02 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Φεγγάρι», Τ.Κ. Μαριών, Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Καβάλας, (Διοικητήριο, Καβάλα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ της Καβάλας με αριθ. πρωτ. ΔΔ5024/14-12-2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 644 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή