Διαβούλευση

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου με την επωνυμία «EUROGAS A.E.» που βρίσκεται στην παραλία Μαϊστρου Αλεξανδρούπολης εντός της περιοχής που έχει χαρακτηριστεί ως ΒΙ.ΠΑ- ΒΙΟ.ΠΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ 1649/45 (ΦΕΚ 45/Β/15-1-2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με αριθ. πρωτ.4043/20-11-2015 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου με την επωνυμία «EUROGAS A.E.» που βρίσκεται στην παραλία Μαϊστρου Αλεξανδρούπολης εντός της περιοχής που έχει χαρακτηριστεί ως ΒΙ.ΠΑ- ΒΙΟ.ΠΑ., η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Έβρου, (Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Η ΓΝΩΜΗ του Έβρου με αριθ. πρωτ ΔΔ4915/8-12-2015.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 665 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή