Διαβούλευση

Ανακοίνωση αναφορικά για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ αναφορικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την έρευνα λατομικού χώρου σχιστολίθων εμβαδού 12.706,65 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Παληό Ακροβούνι» Τ.Κ. Ακροβουνίου,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) ανακοινώνεται ότι:

    Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού με αριθ. πρωτ.οικ. 2799/1584/7-7-2014, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ αναφορικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την έρευνα λατομικού χώρου σχιστολίθων εμβαδού 12.706,65 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Παληό Ακροβούνι» Τ.Κ. Ακροβουνίου, Δήμου Παγγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Καβάλας, (Διοικητήριο, Καβάλας), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

     Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ της Καβάλας με αριθ. πρωτ ΔΔ4164/10-7-2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΒΙΑΣ

 Σχετικό αρχείο

Διαβάστηκε 573 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή