Διαβούλευση

Ανακοίνωση αναφορικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επιχείρηση «Παϊτέρης Κ. Αντώνιος» προσθήκη της δραστηριότητας αποθήκευσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών & ΑΗΗΕ στη ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02, την ΚΥΑ ΗΠ. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003 ανακοινώνεται ότι:

   Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με αριθ. πρωτ.2047/25-02-2014 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επιχείρηση «Παϊτέρης Κ. Αντώνιος» προσθήκη της δραστηριότητας αποθήκευσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών & ΑΗΗΕ  στη ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας, η οποία βρίσκεται στη  διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Καβάλας, (Διοικητήριο, Καβάλα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» της Καβάλας με αρθ. πρωτ ΔΔ1136/6-3-2014

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

                                                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΒΙΑΣ

Σχετικό αρχείο...

Διαβάστηκε 703 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή