Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Ανακοινώνεται ότι οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

για λιγότερες απόγια λιγότερες απόέξι (6) ημέρες την εβδομάδα υποχρεούνται να υποβάλλουν κατά το χρονικό διάστημα από 22Μαΐου 2023 έως και 22 Ιουνίου 2023 σχετική υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου νακαθορισθεί ο αριθμός των θέσεων που θα προκηρυχθούν για τους εν λόγω πωλητές.Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα κατατίθενται στις Δ/νσεις Ανάπτυξης της οικείαςΠεριφερειακής τους Ενότητας όπου δραστηριοποιούνται.

Διαβάστηκε 120 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή