Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης σε ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α)Η από 2-8-2013αίτηση άδειας λειτουργίας μετά από μηχανολογική επέκταση  (αρ.πρωτ. ΔΑ/Φ14.121/2160)

           β) Η υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.121/οικ.2182/7-8-13 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώ- ρησης της Υπηρεσίας

 Οι κάτω υπάλληλοι :

α) Παντελής Δελίδης,ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης  Π.Ε. Ροδόπης και

β)   Παναγιώτης Ψάλτης,ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του  Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012)

και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 8-8-2013 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Στοιχεία εγκατάστασης :

Επωνυμία :     ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.

 Είδος εγκατάστασης:  Βιομηχανία παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας

 Διεύθυνση :     ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής (Ο.Τ. 17)

 Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) :   22.22

 Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:

Κινητήρια:  886 KW                Θερμική: 673,5  KW

    Όχληση : ΜΕΣΗ

Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Νο  78 & Νο 109 ]

    Κατηγορία Περιβαλλοντικής ΑδειοδότησηςΒ

[Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, Νο 78 & Νο 112]]

2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :

Σκοπός της επιθεώρησης ήταν ο έλεγχος για την πραγματοποίηση της μηχανολογικής επέκτασης σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία και ο έλεγχος της τήρησης των όρων της άδειας λειτουργίας.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :

Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε  στο χώρο λειτουργίας της βιομηχανίας, δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από το περιεχόμενο του υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.121/1984/12-7-13  Ερωτηματολογίου και των υποβληθέντων με την (α) σχετική αίτηση σχεδιαγραμμάτων. Διαπιστώθηκε η τήρηση των όρων της υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.121/2776/31-12-2012 άδειας  λειτουργίας.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί με έγγραφο στον φορέα.

Επίσης να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της  Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

  1. Παντελής Δελίδης

 

  2. Παναγιώτης Ψάλτης  

 

Κατεβάστε το αρχείο

 
Διαβάστηκε 1517 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:34
FaLang translation system by Faboba