Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης σε ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α)Η από 2-8-2013αίτηση άδειας λειτουργίας μετά από μηχανολογική επέκταση  (αρ.πρωτ. ΔΑ/Φ14.121/2160)

           β) Η υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.121/οικ.2182/7-8-13 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώ- ρησης της Υπηρεσίας

 Οι κάτω υπάλληλοι :

α) Παντελής Δελίδης,ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης  Π.Ε. Ροδόπης και

β)   Παναγιώτης Ψάλτης,ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του  Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012)

και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 8-8-2013 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Στοιχεία εγκατάστασης :

Επωνυμία :     ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.

 Είδος εγκατάστασης:  Βιομηχανία παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας

 Διεύθυνση :     ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής (Ο.Τ. 17)

 Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) :   22.22

 Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:

Κινητήρια:  886 KW                Θερμική: 673,5  KW

    Όχληση : ΜΕΣΗ

Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Νο  78 & Νο 109 ]

    Κατηγορία Περιβαλλοντικής ΑδειοδότησηςΒ

[Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, Νο 78 & Νο 112]]

2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :

Σκοπός της επιθεώρησης ήταν ο έλεγχος για την πραγματοποίηση της μηχανολογικής επέκτασης σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία και ο έλεγχος της τήρησης των όρων της άδειας λειτουργίας.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :

Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε  στο χώρο λειτουργίας της βιομηχανίας, δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από το περιεχόμενο του υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.121/1984/12-7-13  Ερωτηματολογίου και των υποβληθέντων με την (α) σχετική αίτηση σχεδιαγραμμάτων. Διαπιστώθηκε η τήρηση των όρων της υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.121/2776/31-12-2012 άδειας  λειτουργίας.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί με έγγραφο στον φορέα.

Επίσης να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της  Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

  1. Παντελής Δελίδης

 

  2. Παναγιώτης Ψάλτης  

 

Κατεβάστε το αρχείο

 
Διαβάστηκε 1505 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:34

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή