Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε Ραμή Τσιόλκο

Σχετ.: α)Η από 4-7-2013υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας εργαστηρίου (αρ.πρωτ. ΔΑ/Φ14.1079/1882)

           β) Η υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.1079/οικ.1886/4-7-13 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας

 Οι κάτω υπάλληλοι :

α) Παντελής Δελίδης,ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης  Π.Ε. Ροδόπης και

β)   Παναγιώτης Ψάλτης,ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του  Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012)

και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 4-7-2013 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Στοιχεία εγκατάστασης :

Επωνυμία :     Ραμή Τσιόλκο

 Είδος εγκατάστασης:  Εργαστήριο κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου

 Διεύθυνση :     1Ο χλμ. δημ. οδού Ιάσμου – Διαλαμπής

 Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) :   25.12

    Όχληση : ΧΑΜΗΛΗ

Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Α/Α 174] 

    Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης :  Εξαιρείται

[Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, α/α 163]

2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :

Σκοπός της επιθεώρησης ήταν ο έλεγχος της ορθότητας του περιεχομένου της (α) σχετικής υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργία εργαστηρίου.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :

Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε  στο χώρο λειτουργίας του εργαστηρίου, δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από το περιεχόμενο της (α) σχετικής υπεύθυνης δήλωση έναρξης λειτουργίας εργαστηρίου και του υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.1079/ 1866/3-7-13 Ερωτηματολογίου.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί με έγγραφο στον φορέα.

Επίσης να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της  Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

  1. Παντελής Δελίδης

 

  2. Παναγιώτης Ψάλτης  

 

 

Κατεβάστε την έκθεση ελέγχου-επιθεώρησης

 

 

Διαβάστηκε 1197 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:34
FaLang translation system by Faboba