Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε Ραμή Τσιόλκο

Σχετ.: α)Η από 4-7-2013υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας εργαστηρίου (αρ.πρωτ. ΔΑ/Φ14.1079/1882)

           β) Η υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.1079/οικ.1886/4-7-13 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας

 Οι κάτω υπάλληλοι :

α) Παντελής Δελίδης,ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης  Π.Ε. Ροδόπης και

β)   Παναγιώτης Ψάλτης,ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του  Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012)

και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 4-7-2013 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Στοιχεία εγκατάστασης :

Επωνυμία :     Ραμή Τσιόλκο

 Είδος εγκατάστασης:  Εργαστήριο κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου

 Διεύθυνση :     1Ο χλμ. δημ. οδού Ιάσμου – Διαλαμπής

 Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) :   25.12

    Όχληση : ΧΑΜΗΛΗ

Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Α/Α 174] 

    Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης :  Εξαιρείται

[Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, α/α 163]

2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :

Σκοπός της επιθεώρησης ήταν ο έλεγχος της ορθότητας του περιεχομένου της (α) σχετικής υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργία εργαστηρίου.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :

Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε  στο χώρο λειτουργίας του εργαστηρίου, δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από το περιεχόμενο της (α) σχετικής υπεύθυνης δήλωση έναρξης λειτουργίας εργαστηρίου και του υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.1079/ 1866/3-7-13 Ερωτηματολογίου.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί με έγγραφο στον φορέα.

Επίσης να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της  Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

  1. Παντελής Δελίδης

 

  2. Παναγιώτης Ψάλτης  

 

 

Κατεβάστε την έκθεση ελέγχου-επιθεώρησης

 

 

Διαβάστηκε 1185 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:34

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή