Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης : I. KOYBAΛΑΚΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.


Σχετ.:
α)Η από 14-8-2013αίτηση άδειας λειτουργίας μετά από μηχανολογική επέκταση  (αρ.πρωτ. ΔΑ/14.113/2280)

           β) Η υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.113/οικ.2303/20-8-13 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας

 Οι κάτω υπάλληλοι :

α) Παντελής Δελίδης,ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης  Π.Ε. Ροδόπης και

β) Παναγιώτης Ψάλτης,ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του  Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012)

και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 20-8-2013 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Στοιχεία εγκατάστασης :

Επωνυμία :     I. KOYBAΛΑΚΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.

 Είδος εγκατάστασης:  Βιομηχανία επεξεργασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων

 Διεύθυνση :     3ο χλμ. εθν. Οδού Κομοτηνής Αλεξ/πολης

 Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) :   10.39

 Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:

Κινητήρια:  124 KW                Θερμική: ---  KW

    Όχληση : ΜΕΣΗ

Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Νο  8 ]

    Κατηγορία Περιβαλλοντικής ΑδειοδότησηςΒ

[Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, Νο 9 ]

2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :

Σκοπός της επιθεώρησης ήταν ο έλεγχος για την πραγματοποίηση της μηχανολογικής επέκτασης σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία και ο έλεγχος της τήρησης των όρων της άδειας λειτουργίας.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :

Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε  στο χώρο λειτουργίας της βιομηχανίας, δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από το περιεχόμενο του υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.121/1984/12-7-13  Ερωτηματολογίου και των υποβληθέντων με την (α) σχετική αίτηση σχεδιαγραμμάτων. Διαπιστώθηκε η τήρηση των όρων της υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.113/661/2-6-2008 ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας και αυτών που τίθενται στην υπό έκδοση άδεια.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί με έγγραφο στον φορέα και στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης για έλεγχο των «προς τακτοποίηση» κατασκευών.

Επίσης να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της  Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

  1. Παντελής Δελίδης

 

  2. Παναγιώτης Ψάλτης  

 

Κατεβάστε το αρχείο

Διαβάστηκε 1247 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:34
FaLang translation system by Faboba