Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε "Γεώργιος Πασχαλίδης"

                           Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α)Η από 6-9-2013αίτηση άδειας λειτουργίας μετά από μηχανολογική επέκταση  (αρ.πρωτ. ΔΑ/Φ14.316/2459/9-6-13)

           β) Η υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.316/οικ.2584/18-9-13 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώ- ρησης της Υπηρεσίας

 Οι κάτω υπάλληλοι :

α) Παντελής Δελίδης,ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης  Π.Ε. Ροδόπης και

β)   Παναγιώτης Ψάλτης,ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του  Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 4 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012).

και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 18-9-2013 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Στοιχεία εγκατάστασης :

Επωνυμία :     Γεώργιος Πασχαλίδης

 Είδος εγκατάστασης:  Βιοτεχνία παραγωγής καπνιστών και αλίπαστων ιχθυηρών καιεπεξεργασίας βρώσιμων ελιών.

Διεύθυνση :     7ο χλμ. επ. οδού Κομοτηνής - Ιάσμου

 Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) :   10.20και 10.39

 Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού (με την επέκταση):

Κινητήρια:  54,2 KW               Θερμική: 28,0  KW

    Όχληση : ΧΑΜΗΛΗ

Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Νο  4 & Νο 7 ]

    Κατηγορία Περιβαλλοντικής ΑδειοδότησηςΒ

[Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, Νο 3 & Νο 9]]

2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :

Σκοπός της επιθεώρησης ήταν ο έλεγχος της εγκατάστασης για την δυνατότητα της πραγματοποίησης  της μηχανολογικής επέκτασης σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :

Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε  στο χώρο λειτουργίας της βιομηχανίας δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τα στοιχεία του υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.316/2407/2-9-13 Ερωτηματολογίου. Διαπιστώθηκε η καταλληλότητα του χώρου για την πραγματοποίηση της ζητούμενης μηχανολογικής επέκτασης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.316/11-9-2013 άδεια εγκατάστασης  και κρίνεται ότι δεν θα υπάρξουν δυσμενείς επιδράσεις στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον ότι δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης και η περιβαλλοντική κατηγορία.

Στον αύλιο χώρο της εγκατάστασης διαπιστώθηκε η ύπαρξη κτισμάτων χωρίς στοιχεία νομιμότητας, που δεν έχουν σχέση με την παραγωγική δραστηριότητα.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί  στον φορέα και στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης (με αντίγραφο τοπογραφικού),  για έλεγχο των  προαναφερόμενων κτισμάτων.

Επίσης να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της  Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

  1. Παντελής Δελίδης

 

  2. Παναγιώτης Ψάλτης  

 

Δείτε την έκθεση ελέγχου

Διαβάστηκε 1263 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:34
FaLang translation system by Faboba