Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε Γεώργιος Πασχαλίδης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α) Η από 1-10-2013 υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης (αρ. πρωτ. ΔΑ/Φ14.316/2714/1-10-13) 
β) Η υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.316/οικ.3184/21-11-13 εντολή διενέργειας ελέγχου –επιθεώρησης της Υπηρεσίας

Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παντελής Δελίδης, ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης και
β) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 4 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012). και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 21-11-2013 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:
1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : Γεώργιος Πασχαλίδης
Είδος εγκατάστασης: Βιοτεχνία παραγωγής καπνιστών και αλίπαστων ιχθυηρών και επεξεργασίας βρώσιμων ελιών.
Διεύθυνση : 7ο χλμ. επ. οδού Κομοτηνής - Ιάσμου
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 10.20 και 10.39
Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού (με την επέκταση):
Κινητήρια: 54,2 KW Θερμική: 28,0 KW
Όχληση : ΧΑΜΗΛΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Νο 4 & Νο 7 ]
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Β
[Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, Νο 3 & Νο 9]]
2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων της υπ΄ αριθ. ΔΑ/Φ14.316/2459/11-9-2013 άδειας εγκατάστασης για μηχανολογική επέκταση με προσθήκη δραστηριότητας επεξεργασίας βρώσιμων ελιών.
3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο λειτουργίας της βιομηχανίας δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τα στοιχεία της ΔΑ/Φ14.316/2459/11-9-2013 άδειας εγκατάστασης.
Επισημαίνεται η ύπαρξη κτισμάτων χωρίς στοιχεία νομιμότητας στον αύλιο χώρο της εγκατάστασης, που δεν έχουν σχέση με την παραγωγική δραστηριότητα και για τα οποία έχει ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία Δόμησης με την κοινοποίηση της από 18-9-2013
έκθεσης αυτοψίας.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.
Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση
1. Παντελής Δελίδης
2. Παναγιώτης Ψάλτης

Κατεβάστε την έκθεση

Διαβάστηκε 1167 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:34

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή