Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ( S & S M.E.Π.Ε.)

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α)Η από 9-8-2013 αίτησηχορήγησης άδειας λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας μέσης όχλησης

              β) Η υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.557/οικ.3288/29-11-13 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας

 Οι κάτω υπάλληλοι :

α) Παντελής Δελίδης,ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης  Π.Ε. Ροδόπης και

β)   Παναγιώτης Ψάλτης,ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του  Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 8 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012),

και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 29-11-2013 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Στοιχεία εγκατάστασης :

Επωνυμία :     ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

( S & SM.E.Π.Ε.)

 Είδος εγκατάστασης:  Βιομηχανία παραγωγής συσσωρευτών μολύβδου – οξέως

Διεύθυνση :     ΒΙ. ΠΕ. Κομοτηνής

 Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) :   27.20

 Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού :

Κινητήρια:  218,8 KW             Θερμική: --  KW

Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού :

                        278.319,88 €

    Όχληση : ΜΕΣΗ

Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Νο  203 ]

    Κατηγορία Περιβαλλοντικής ΑδειοδότησηςΑ2

[Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1,Νο 151 & Νο 177]]

2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :

Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της ορθότητας και της τήρησης των στοιχείων της μηχανολογικής μελέτης, που υποβλήθηκε με την υπ’ αριθ.  2250/9-8-2013 αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας, βιομηχανίας παραγωγής συσσωρευτών μολύβδου – οξέως.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :

Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε  στο χώρο λειτουργίας της βιομηχανίας δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από την μηχανολογική μελέτη, που υποβλήθηκε με την υπ’ αριθ.  2250/9-8-2013 αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας μέσης όχλησης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της  Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

  1. Παντελής Δελίδης

 

  2. Παναγιώτης Ψάλτης  

 

 

Κατεβάστε το αρχείο

Διαβάστηκε 1286 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:34

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή