Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε SUNLIGHT RECYCLING A.B.E.E.

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α) Η από 5-2-2014 αίτηση άδειας λειτουργίας (αρ.πρωτ. ΔΑ/Φ14.1018/324)
β) Η υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.1018/οικ.1462/20-2-14 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας


Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παντελής Δελίδης, ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης και
β) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 9 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012),
και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 20-2-2014 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : SUNLIGHT RECYCLING A.B.E.E.
Είδος εγκατάστασης: Aποθήκη χρησιμοποιούμενων συσσωρευτών μολύβδου
και λοιπών α΄ υλών μολύβδου
Διεύθυνση : ΒΙ. ΠΕ. Κομοτηνής (Ο.Τ. 42)
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 52.1

Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού :
Κινητήρια: 11,5 KW Θερμική: == KW
Συνολική επιφάνεια αποθήκης:
1.200 m2
Υλικά που αποθηκεύονται :
ΕΚΑ Περιγραφή κατά ΕΚΑ
10 04 01* Σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής μολύβδου
10 04 02* Επιπλέουσες σκωρίες και ξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς
παραγωγής μολύβδου
10 04 04* Σκόνη καυσαερίων μολύβδου
16 06 01* Μπαταρίες μολύβδου
17 04 03 Μόλυβδος (από ΑΕΚΚ παλαιών σωλήνων μολύβδου και μολυβδόφυλλα)
Αποθηκευτική ικανότητα:
500 τόνοι
Όχληση : ΜΕΣΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Νο 168 & 281
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Α2
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, Νο 151
Περιβαλλοντική έγκριση:
Η υπ’ αριθ. 402/17-2-2014 τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4732 / 20-12-2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης/ Δ-νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ./ Τμ. Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού..
2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της ορθότητας και της τήρησης των στοιχείων της μηχανολογικής μελέτης, που υποβλήθηκε με την υπ’ αριθ. 324/5-2-2014 αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας αποθήκης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και λοιπών α΄ υλών μολύβδου.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Η αποθήκη για την οποία ζητείται άδεια λειτουργίας, είναι μέρος βιομηχανικού συγκροτήματος ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και λοιπών α΄ υλών μολύβδου, το οποίο την 20-2-2014 δεν λειτουργούσε.
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της αποθήκης δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τα στοιχεία της υποβληθείσας μελέτης.
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ήδη αποθηκευμένες ποσότητες υλικών.
Προτείνεται η χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας της αποθήκης έως την πλήρη λειτουργία της βιομηχανικής μονάδας ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και λοιπών α΄ υλών μολύβδου.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παντελής Δελίδης2. Παναγιώτης Ψάλτης

Σχετικό αρχείο

Διαβάστηκε 1184 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:34
FaLang translation system by Faboba