Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΕΤΠΑ PACKAGING Α.Ε.Ε.Ε.

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α) Η από 27-05-2014 αίτηση άδειας λειτουργίας (αρ.πρωτ. ΔΑ/Φ14.542/1459)
β) Η υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.542/οικ.1532/05-06-14 εντολή διενέργειας ελέγχου– επιθεώρησης της Υπηρεσίας


Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και
β) Αθανάσιος Κιοσές, ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος με Βαθμό ΣΤ΄, υπάλληλος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 9 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012),
και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 05-06-2014 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : ΕΤΠΑ PACKAGING Α.Ε.Ε.Ε.
Είδος εγκατάστασης: Βιομηχανία εκτύπωσης αυτοκόλλητων ετικετών και υλικών συσκευασίας
Διεύθυνση : ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Ο.Τ. 14
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 18.1

Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού (μετά την επέκταση) :
Κινητήρια: 836,21 KW Θερμική: == KW
Βοηθητικός εξοπλισμός: 230,18 KW
Παραγωγικότητα:
Συνολική: 390 tn /έτος παραγόμενων προϊόντων
Καύσιμο : Ηλεκτρική ενέργεια
Όχληση : ΜΕΣΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Νο 78
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Β
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, Ομάδα 9η Νο 80
2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της ορθότητας και της τήρησης των στοιχείων της μηχανολογικής μελέτης, που υποβλήθηκε με την υπ’ αριθ. 1459/27-05-2014 αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας βιομηχανικής μονάδας εκτύπωσης αυτοκόλλητων ετικετών και υλικών συσκευασίας.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της βιομηχανίας δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τα στοιχεία της υποβληθείσας μελέτης.
Προτείνεται η χορήγηση της ζητούμενης άδειας λειτουργίας της βιομηχανικής μονάδας εκτύπωσης αυτοκόλλητων ετικετών και υλικών συσκευασίας.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.


Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παναγιώτης Ψάλτης

2. Αθανάσιος Κιοσές

 

Σχετικό αρχείο

 

 

Διαβάστηκε 1091 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:34
FaLang translation system by Faboba