Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Επιβολή προστίμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4177/2013 Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 173-08.08.2013 σε βάρος του κ. ΑΝΤΟΝΥΑΝ ΜΙΚΑΥΕΛ

Περίληψη Απόφασης (άρθρο 24, παράγραφος 2 του Ν. 4177/2013)

ΘΕΜΑ : «Επιβολή προστίμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4177/2013 Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις  (ΦΕΚ  Α΄ 173-08.08.2013)».

Με την υπ’ αριθμ. Γ/ΟΙΚ/381/06-02-2015 (ΑΔΑ: 6ΜΡΚ7ΛΒ-ΜΤΓ) Απόφαση του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1500,00 €) σε βάρος του κ. ΑΝΤΟΝΥΑΝ ΜΙΚΑΥΕΛ με επαγγελματική δραστηριότητα: «Αρτοποιείο» επειδή κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στην επιχείρησή του, (Αίνου αρ. 6 Κομοτηνή), στις 29/01/2015 από κοινό κλιμάκιο ελέγχου υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και υπάλληλο της Περιφερειακής Δ/νσης ΕΦΕΤ Α.Μ.Θ., διαπιστώθηκε διάπραξη παράβασης των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και της παραγράφου 2 του άρθρου 36 της ΚΥΑ αριθμ. Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090Β΄/31-07-2014).

Διαβάστηκε 903 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:34
FaLang translation system by Faboba