Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.¨ με διακριτό τίτλο ¨ΒΙ.ΜΕ.ΚΑΤ. Α.Ε.¨

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α) Η από 02-04-2015 αίτηση γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας της βιοτεχνίας ΒΙ.ΜΕ.ΚΑΤ. Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 12684/92/2014 (ΦΕΚ 3181Β΄).
β) Η υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.346/οικ. 1222/07-05-2015 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας.

Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και
β) Αθανάσιος Κιοσές, ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος με Βαθμό ΣΤ΄, υπάλληλος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 82/2011) και του άρθρου 7 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012), και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 08-05-2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : ¨ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.¨ με διακριτό τίτλο ¨ΒΙ.ΜΕ.ΚΑΤ. Α.Ε.¨
Είδος εγκατάστασης: Βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών
Διεύθυνση : ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής, Ο.Τ. 18
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 25.11 & 25.12

Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:
Παραγωγής :
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ:
Κινητήρια: 93,20KW Θερμική: 77,50KVA
Αξία: 541.732€
ΑΦΑΙΡΕΘΕΙΣΑ:
Κινητήρια: 9,6Kw Θερμική: 8,0KVA
Αξία: 27.654€
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ:
Κινητήρια: 56,20Kw Θερμική: 7,50KVA
Αξία: 75.200€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ:
Κινητήρια: 139,80Kw Θερμική: 77,0KVA
Αξία: 589.278€
Βοηθητικός Εξοπλισμός:
Ισχύς: 17,90Kw
Αξία: 2.500€
Όχληση : ΧΑΜΗΛΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Κωδικοί 169 & 170
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Β
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Ομάδα 9η
Πίνακας 1, Κωδικοί 162 & 163
Περιβαλλοντική έγκριση:
Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ)
Πιστοποιητικό πυροπροστασίας:
Κατηγορία (Αα)

2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της ορθής εφαρμογής και της τήρησης των στοιχείων της μελέτης για την κτιριακή και μηχανολογική επέκταση, που υποβλήθηκε με την υπ’ αριθ. Γ/ΕΙΣ/910/02-04-2015 αίτηση γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας της βιοτεχνίας ΒΙ.ΜΕ.ΚΑΤ. Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 12684/92/2014 (ΦΕΚ 3181Β΄).


3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της βιομηχανίας δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τα στοιχεία της υποβληθείσας μελέτης.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παναγιώτης Ψάλτης


2. Αθανάσιος Κιοσές

Διαβάστηκε 808 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:34

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή