Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Περίληψη της με αριθμό πρωτ.: Γ/ΟΙΚ/1855/20-07-2015 (ΑΔΑ: 6Ι2Υ7ΛΒ-Ζ5Ζ) απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, για την επιβολή διοικητικού προστίμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4177/2013 Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσ

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. : Γ/ΟΙΚ/1855/20-07-2015 (ΑΔΑ: 6Ι2Υ7ΛΒ-Ζ5Ζ) απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ ( 1000,00 €) σε βάρος της επιχείρησης με την επωνυμία : «ΗΑS ΤΡΟΦΙΜΑ Ο.Ε. ΧΑΣΑΝ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με επαγγελματική δραστηριότητα: Εμπορία ειδών διατροφής και με Α.Φ.Μ.: 9992….. αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, επειδή κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα της επιχείρησης πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού Κομοτηνής, στις 14-07-2015, από κλιμάκιο ελέγχου υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, διαπιστώθηκε διάπραξη παράβασης των διατάξεων της παραγράφου 5 εδ. (γ) του άρθρου 1 της ΚΥΑ Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090Β΄/31.07.2014).

 

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης


ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΕΛΙΔΗΣ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστηκε 1252 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:34
FaLang translation system by Faboba