Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ¨ΑΦΟΙ ΚΕΧΑΓΙΑ Ο.Ε.¨


Σχετ.: α) Η υπ’ αριθμ. ΔΑ/Φ14.802/1976/25-09-2012 Υπεύθυνη δήλωση συνέχισης λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης της βιοτεχνίας ¨ΑΦΟΙ ΚΕΧΑΓΙΑ Ο.Ε.¨.
β) Το υπ’ αριθ. 1/2015 πρακτικό επιτροπής για επιλογή με τυχαία κλήρωση επιχειρήσεων στις οποίες θα πραγματοποιηθεί έλεγχος.
γ) Η υπ’ αριθ. Γ/ΟΙΚ/Φ14.802/ 1896/ 23-07-2015 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας.

Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και
β) Αθανάσιος Κιοσές, ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος με Βαθμό ΣΤ΄, υπάλληλος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, 
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.2 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 82/2011) και του άρθρου 10 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012), και μετά την (γ) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 24-07-2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Στοιχεία εγκατάστασης : 
Επωνυμία : ¨ΑΦΟΙ ΚΕΧΑΓΙΑ Ο.Ε.¨ 
Είδος εγκατάστασης: Βιοτεχνία παραγωγής ζύμης & σφολιάτας, πίτσας και σάντουιτς 
Διεύθυνση : 3Ο χλμ. επαρχ. οδού Κομοτηνής - Συμβόλων
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 10.71 & 10.85
Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:
Παραγωγής (Νόμιμα λειτουργούσα) :
Κινητήρια: 26,40KW Θερμική: 0 KW
Αξία Μηχανολογικού Εξοπλισμού:
71.940€
Όχληση : ΧΑΜΗΛΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, α/α 19 & 26
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Β
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Ομάδα 9η 
Πίνακας 1, α/α 22 & 40
Άδεια λειτουργίας Κτηνιατρικής :
Αριθμ. πρωτ. 4938/21-10-2009 Ν.Δ. Ροδόπης/Δ-νση Κτηνιατρικής
Για την παρασκευής πίτσας & σάντουιτς 
Περιβαλλοντική έγκριση:
Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) 
Πιστοποιητικό πυροπροστασίας:
Αριθ. πιστοποιητικού 3563Φ.Γ.Α.727/17-9-2012 ισχύος έως 17-9-2020.
Κατηγορία (Αα)
2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης : 
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας της βιοτεχνίας ¨ΑΦΟΙ ΚΕΧΑΓΙΑ Ο.Ε.¨ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α΄), στα πλαίσια του ετήσιου δειγματοληπτικού ελέγχου .


3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης : 
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της βιομηχανίας δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τους όρους λειτουργίας. 
Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παναγιώτης Ψάλτης

2. Αθανάσιος Κιοσές

Διαβάστηκε 1332 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:34
FaLang translation system by Faboba