Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ETΠΑ PACKAGING Α.E.E.E.

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α) Η από 7-8-2015 αίτηση γνωστοποίησης έναρξης άδειας λειτουργίας μετά από μηχανολογική επέκταση (αρ.πρωτ. Γ./ΕΙΣ/Φ14.542/2052)
β) Η υπ’ αριθ. Γ/ΟΙΚ/Φ14.542/2381/17-9-2015 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας

Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και
β) Αθανάσιος Κιοσές, ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος με Βαθμό ΣΤ΄, υπάλληλος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 9 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012),
και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 17-9-2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:
1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : ETΠΑ PACKAGING Α.E.E.E.
Είδος εγκατάστασης: Βιομηχανία εκτύπωσης αυτοκόλλητων ετικετών και υλικών συσκευασίας
Διεύθυνση : ΒΙ. ΠΕ. Κομοτηνής (Ο.Τ. 14)
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 18.1
Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:
Υπάρχουσα : Κινητήρια: 836,2 KW Θερμική: --- KW
Αφαιρεθείσα : Κινητήρια: 17,0 KW Θερμική: --- KW
Νέα (επέκτασης) : Κινητήρια: 183,0 KW Θερμική: --- KW
Συνολική : Κινητήρια: 1.002,2 KW Θερμική: --- KW

Βοηθητικός
μηχαν. εξοπλισμός: Κινητήρια: 230,2 KW Θερμική: --- KW

Όχληση : ΜΕΣΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Κωδικός 78

Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Β΄
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, Κωδικός 78
Καθορισμός Π.Π.Δ. με το υπ’ αριθ. Γ/ΕΞ/Φ14.542/723/16-3-2015 έγγραφό μας

Πιστοποιητικό πυροπροστασίας:
1761 Φ.Γ.Α. 4733 / 19-5-2014 ισχύος έως 19-5-2022
Υπαγωγή στην ΚΥΑ υπ’ αριθμ. οικ. 12684/92 (ΦΕΚ 3181Β΄/2014):
Υπάγεται (α/α 78)
2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν ο έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων που υποβλήθηκαν με το υπ’ αριθ. Γ/ΕΙΣ/Φ14.542/732/12-3-2015 Ερωτηματολόγιο για την μηχανολογική επέκταση, της αντίστοιχης μηχανολογικής μελέτης και των Π.Π.Δ. που ορίστηκαν.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της βιομηχανίας δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις στα προαναφερόμενα πεδία της παρ. 2 που ελέγχθηκαν.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παναγιώτης Ψάλτης2. Αθανάσιος Κιοσές

Διαβάστηκε 1357 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:34
FaLang translation system by Faboba