Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ETΠΑ PACKAGING Α.E.E.E.

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α) Η από 7-8-2015 αίτηση γνωστοποίησης έναρξης άδειας λειτουργίας μετά από μηχανολογική επέκταση (αρ.πρωτ. Γ./ΕΙΣ/Φ14.542/2052)
β) Η υπ’ αριθ. Γ/ΟΙΚ/Φ14.542/2381/17-9-2015 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας

Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και
β) Αθανάσιος Κιοσές, ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος με Βαθμό ΣΤ΄, υπάλληλος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 9 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012),
και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 17-9-2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:
1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : ETΠΑ PACKAGING Α.E.E.E.
Είδος εγκατάστασης: Βιομηχανία εκτύπωσης αυτοκόλλητων ετικετών και υλικών συσκευασίας
Διεύθυνση : ΒΙ. ΠΕ. Κομοτηνής (Ο.Τ. 14)
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 18.1
Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:
Υπάρχουσα : Κινητήρια: 836,2 KW Θερμική: --- KW
Αφαιρεθείσα : Κινητήρια: 17,0 KW Θερμική: --- KW
Νέα (επέκτασης) : Κινητήρια: 183,0 KW Θερμική: --- KW
Συνολική : Κινητήρια: 1.002,2 KW Θερμική: --- KW

Βοηθητικός
μηχαν. εξοπλισμός: Κινητήρια: 230,2 KW Θερμική: --- KW

Όχληση : ΜΕΣΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Κωδικός 78

Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Β΄
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, Κωδικός 78
Καθορισμός Π.Π.Δ. με το υπ’ αριθ. Γ/ΕΞ/Φ14.542/723/16-3-2015 έγγραφό μας

Πιστοποιητικό πυροπροστασίας:
1761 Φ.Γ.Α. 4733 / 19-5-2014 ισχύος έως 19-5-2022
Υπαγωγή στην ΚΥΑ υπ’ αριθμ. οικ. 12684/92 (ΦΕΚ 3181Β΄/2014):
Υπάγεται (α/α 78)
2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν ο έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων που υποβλήθηκαν με το υπ’ αριθ. Γ/ΕΙΣ/Φ14.542/732/12-3-2015 Ερωτηματολόγιο για την μηχανολογική επέκταση, της αντίστοιχης μηχανολογικής μελέτης και των Π.Π.Δ. που ορίστηκαν.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της βιομηχανίας δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις στα προαναφερόμενα πεδία της παρ. 2 που ελέγχθηκαν.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παναγιώτης Ψάλτης2. Αθανάσιος Κιοσές

Διαβάστηκε 1346 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:34

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή