Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης

Υποβολή αιτήσεων για χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης έχοντας υπόψη την ΚΥΑ  υπ αριθ. 286839/2-04-2009 σχετικά με την χορήγηση δικαιωμάτων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό υπενθυμίζει ότι, οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι εκπληρούν  τις  υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της εθνικής και κοινοτικής αμπελοοινικής νομοθεσίας μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 1-8-2014 έως 15-12 -2014 προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας ( Επικαιροποιημένη Καρτέλα Αμπελουργικού Μητρώου).

β) Δήλωση συγκομιδής, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου   ένταξης στο πρόγραμμα.

γ) Δήλωση εκμετάλλευσης, ενιαίας ενίσχυσης, (ΑΕΕ) την περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα.

δ) Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

ε) Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης.

στ) Σε περίπτωση ιδιόκτητων εκτάσεων, ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας με το πιστοποιητικό μεταγραφής,

 ζ) Σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων, συμβολαιογραφικό έγγραφο με διάρκεια μίσθωσης τουλάχιστον δέκα (10) έτη .

η) Φωτοτυπία του Βιβλιαρίου τραπέζης, στην οποία φαίνονται ο αριθμός λογαριασμού και το ονοματεπώνυμο του παραγωγού.

θ) Βεβαίωση ότι είναι νέος γεωργός, κάτω των 40 ετών (του άρθρου 94 του ΚΑΝ(ΕΚ) 479/08) στην περίπτωση Νέου γεωργού.

Επισημαίνεται επιπλέον ότι οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

$11.   Τα δικαιώματα φύτευσης επιστρέφονται στον εθνικό αποθεματικό εάν δεν χρησιμοποιηθούν εντός καθορισμένων προθεσμιών.

$12.   Τα παρεχόμενα δικαιώματα στο αποθεματικό μπορεί να προέρχονται από αμπελώνες που η παραγωγή προορίζεται για οίνους προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ενδείξεις ή οίνων με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλων (ποικιλιακοί οίνοι) ή άλλων οίνων.

$13.   Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για τη χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης από το αποθεματικό ορίζεται το ένα (1 στρέμμα).

$14.   Τα χορηγούμενα δικαιώματα από το Εθνικό αποθεματικό δεν μεταβιβάζονται

Για περισσότερες πληροφορίες και προμήθεια αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα  ΦΥΤΙΚΗΣ& ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης Δημοκρατίας 1, 4ος όροφος  και στα τηλέφωνα 2531350443-433  .

 

Ε.Α

 Η   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Υπόδειγμα Αίτησης Αποθεματικού

 

Διαβάστηκε 982 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:29
Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

Τελευταία άρθρα από τον/την Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

FaLang translation system by Faboba