Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την διευκόλυνση των Αγροτών στις καθημερινές τους διαδικασίες

Μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 1 Μαρτίου μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Νίκου Τσαλικίδη, του Διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Γαλάνη και Αγροτικών Φορέων της περιοχής, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, κατατέθηκαν οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες του αγροτικού κόσμου περί της άμεσης εφαρμογής του ΑΤΑΚ στην ΕΑΕ , που δεν αφήνει περιθώρια προσαρμογής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, αφουγκραζόμενος τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς του αγροτικού κόσμου , απέστειλε επιστολή προς τον τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευαγγέλου, στην οποία επεξηγεί τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει μία τέτοια εξέλιξη, εφόσον δεν γίνει η σταδιακή του εφαρμογή του μέτρου.

Η επιστολή αναφέρει τα εξής : " Η Ροδόπη θεωρείται ως μία κατ΄ εξοχήν αγροτική περιοχή, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα. Νιώθουμε την υποχρέωση και την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας την ανησυχία μας ως προς τη διευκόλυνση των Αγροτών στις καθημερινές τους διαδικασίες.

Σας γνωρίζουμε ότι με βάση την παράγραφο Γ.1.(γ) του εγγράφου του ΟΠΕΚΕΠΕ με αριθμ. πρωτ. 19441/22-02-2018 και θέμα: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους (ΕΑΕ) 2018 και ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» (βλ. https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/28186), μεταξύ των υποχρεωτικών πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνει η ΕΑΕ για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας των αγροτεμαχίων για την ενίσχυση ή/και τη στήριξη των αγροτών, είναι και η αναγραφή του μοναδικού Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) όπως αναγράφεται στο έντυπο Ε9 του ιδιοκτήτη (είτε ιδιόκτητου είτε ενοικιαζόμενου αγροτεμαχίου).
Δεν είναι η πρώτη χρονιά που απαιτείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η αναγραφή του ΑΤΑΚ στην ΕΑΕ, ωστόσο, εξ όσων γνωρίζουμε, τα προηγούμενα χρόνια δεν τέθηκε ποτέ σε ουσιαστική εφαρμογή αυτή η διάταξη.
Εάν την φετινή χρονιά ισχύσει, αναμένεται να δημιουργηθούν αρκετές περιπλοκές με τις δηλώσεις καλλιέργειας, οι οποίες θα έχουν σαν πιθανή συνέπεια την απώλεια μέρους ενισχύσεων/επιδοτήσεων από αρκετούς αγρότες - καλλιεργητές της περιοχής μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες περιπτώσεις αγροτεμαχίων που αναμένεται να παρουσιάσουν πρόβλημα:
1. Αγροτεμάχια που προέρχονται από κληρονομιά και δεν έχουν ακόμη «τακτοποιηθεί» ιδιοκτησιακά και φορολογικά π.χ. δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς και συνεπώς δεν αναγράφηκαν στο Ε9.
2. Ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν τα έχουν περιλάβει στο Ε9 ή λείπουν στο εξωτερικό και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να βρεθεί το ΑΤΑΚ.
3. Κρατικά αγροτεμάχια που μισθώνονται νόμιμα από την Περιφέρεια σε αγρότες.
4. Στην ΠΕ Ροδόπης δεν έχει γίνει αναδασμός σε πολλά αγροκτήματα ώστε να ρυθμιστούν γαιοκτητικά δικαιώματα και η έλλειψη κτηματολογίου επίσης (εκτός ορισμένων περιοχών) έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες σε ιδιοκτησίες .
Σημειώνονται επίσης τα εξής:
- την αποκλειστική ευθύνη δήλωσης ενός αγροτεμαχίου στο Ε9, ώστε αυτό να αποκτήσει ΑΤΑΚ, έχει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης της έκτασης και όχι ο αγρότης -καλλιεργητής, ο οποίος τελικά θα «υποστεί την τιμωρία» της απώλειας ενισχύσεων.
- πολλοί αγρότες - καλλιεργητές, έχουν σε ισχύ συμφωνητικά μίσθωσης προηγουμένων ετών στα οποία δεν αναγράφεται ο ΑΤΑΚ των αγροτεμαχίων, και δεν μπορεί να βρεθεί για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή τους.
- δεν υπήρχε έγκαιρη ενημέρωση των αγροτών και πολλά συμφωνητικά για την καλλιεργητική περίοδο 2017-2018 έχουν ήδη συναφθεί και δεν περιέχουν τον ΑΤΑΚ.
- Η αδυναμία τεκμηρίωσης του «ιδιοκτησιακού καθεστώτος» σε πολλά αγροτεμάχια αποτελεί ένα χρονίζον πρόβλημα της Χώρας το οποίο είναι αδύνατο να επιλυθεί άμεσα μέχρι το Μάιο του 2018 οπότε και θα ολοκληρωθούν οι ΕΑΕ.
Για την αποφυγή των διαφαινόμενων προβλημάτων, η άποψη της Υπηρεσία μας είναι ότι η αναγραφή του ΑΤΑΚ στην ΕΑΕ πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή σταδιακά. Θα μπορούσε για παράδειγμα το έτος 2018 να καταστεί υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΤΑΚ σε έναν αριθμό αγροτεμαχίων κάθε δήλωσης ΕΑΕ π.χ. σε ποσοστό 50% του αριθμού ή της έκτασης των δηλωνόμενων αγροτεμαχίων ή θα μπορούσε να καταστεί υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΤΑΚ σε όσα αγροτεμάχια ενοικιάστηκαν εντός του 2018 και όχι προηγουμένων ετών.
Με τον τρόπο αυτό θα αναγκαστούν οι αγρότες και εν γένει οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων να μπουν άμεσα στη διαδικασία τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων τους, όσον αφορά το ιδιοκτησιακό-φορολογικό καθεστώς των καλλιεργούμενων αγροτεμαχίων, χωρίς όμως να διατρέξουν οι αγρότες-καλλιεργητές σημαντικό κίνδυνο απώλειας αγροτικών ενισχύσεων, χωρίς μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις να ευθύνονται οι ίδιοι.
Κατόπιν των ανωτέρω και καθώς οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας δεν έχουν αρμοδιότητα σε θέματα που αφορούν την υποβολή και τον έλεγχο των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης, παρακαλούμε, εφόσον το κρίνετε σκόπιμο, να εξετάσετε την πιθανότητα/αναγκαιότητα ανάληψης πρωτοβουλίας με σκοπό την σχετική ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά και του αρμόδιου φορέα (ΟΠΕΚΕΠΕ)".


Ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης
Νικόλαος Τσαλικίδης

Διαβάστηκε 636 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 13:48

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή