Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΥΑΚΑ Ι.Κ.Ε.

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α) Η από 01-12-2015 αίτηση για χορήγηση άδειας εγκατάστασης μονάδας χαμηλής όχλησης (αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/Φ14.1160/3048)
β) Η υπ’ αριθ. Γ/ΟΙΚ/Φ14.1160/ 3133/09-12-2015 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας

Οι πιο κάτω υπάλληλοι :
α) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και
β) Αθανάσιος Κιοσές, ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος με Βαθμό ΣΤ΄, υπάλληλος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 4 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ 158 Β΄ 2012)
και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 09-12-2015 επιθεώρηση στο γήπεδο της υπό εγκατάσταση μονάδας με τα παρακάτω στοιχεία:
1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : ΥΑΚΑ Ι.Κ.Ε.
Είδος εγκατάστασης: Μονάδα διαλογής – συσκευασίας και αποθήκευσης (με ψύξη) οπωροκηπευτικών
Διεύθυνση : Κτηματική περιοχή Δύμης (3ο Χλμ. Κομοτηνής – Δύμης)

Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 10.3 & 52.10.11

Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:
Κινητήρια: 235,05 KW Θερμική: 26,00 KW
Όχληση : ΧΑΜΗΛΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Α.Α. 274

Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Β΄
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, Ομάδα 9, α.α. 40 & 222

2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν ο έλεγχος του περιεχομένου του υπ’ αριθ. Γ/ΕΙΣ/Φ14.1/2156/19-08-15 κατατεθέντος Ερωτηματολογίου, της καταλληλότητας του γηπέδου και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της υπό εγκατάσταση μονάδας.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της υπό εγκατάσταση μονάδας δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από το περιεχόμενου του Ερωτηματολογίου ούτε ασυμβατότητα των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή με την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.


Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παναγιώτης Ψάλτης

2. Αθανάσιος Κιοσές

Διαβάστηκε 611 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή