Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε Παναγιώτου Ασημένια

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α)Η από 04-06-2015 αίτηση- γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας του εργαστηρίου- αρτοποιείου (Γ/ΕΙΣ/Φ17.27/1459)

β) Η υπ’ αριθ. Γ/ΟΙΚ/Φ17.27/2173/21-08-15 εντολή διενέργειας ελέγχου– επιθεώ-

ρησης της Υπηρεσίας

Οι κάτω υπάλληλοι :

α) Παντελής Δελίδης,ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης, και

β) Παναγιώτης Ψάλτης,ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 82/2011) και του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β΄ 158/2012), και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 21-08-2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Στοιχεία εγκατάστασης :

Επωνυμία : Παναγιώτου Ασημένια

Είδος εγκατάστασης: Αρτοποιείο

Διεύθυνση : οικισμός Άγιοι Θεόδωροι Δήμου Κομοτηνής

Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 10.71

Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:

Κινητήρια: 27,1 KW Θερμική: 53,0 KW

Όχληση : ΧΑΜΗΛΗ

Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Α.Α. 19

Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Εξαιρείται

Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, ομάδα 9η, α.α. 22

Υπαγωγή στην ΚΥΑ υπ’ αριθμ. οικ. 12684/92 (ΦΕΚ 3181Β΄/2014):

Υπάγεται

Αρτοκλίβανοι δύο (2):
$11) Επιφανείας με 4 ορόφους (ηλεκτρικός)
$12) Περιστροφικός (με καύσιμο πετρέλαιο)
Παραγωγικότητα:
Σύνολο 4284,4 Kg / 24ωρο ( 3467.2 + 817.2 Kg / 24ωρο)
Είδος καυσίμου / ενέργεια:
Ηλεκτρικό ρεύμα / Πετρέλαιο
Κατηγορία Πυρασφάλειας

Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Φ 15/οικ. 1589/104 (ΦΕΚ90Β΄/2006) Κατηγορία: (Αα)

2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :

Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της ορθότητας του περιεχομένου του υπ’ αριθμ. Γ/ΕΙΣ/Φ17.27/1458/4-6-2015 Ερωτηματολογίου και των σχετικών σχεδιαγραμμάτων.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :

Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του εργαστηρίου δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στον μηχανολογικό εξοπλισμό που έχουν δηλωθεί.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.
Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παντελής Δελίδης


2. Παναγιώτης Ψάλτης

 

Διαβάστηκε 683 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015 14:03
FaLang translation system by Faboba