Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ¨ ΧΑΣΑΝ ΣΕΝΝΟΥΡ του Χασάν¨

Σχετ.: α) Η υπ’ αριθμ. ΔΑ/Φ14.974/1031/04-09-2007 Ειδική δήλωση για απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α΄) του εργαστηρίου παραγωγής καφέ της ΧΑΣΑΝ ΣΕΝΝΟΥΡ του Χασάν.
β) Το υπ’ αριθμ. 1/2015 πρακτικό επιτροπής για επιλογή με τυχαία κλήρωση επιχειρήσεων στις οποίες θα πραγματοποιηθεί έλεγχος.
γ) Η υπ’ αριθ. Γ/ΟΙΚ/Φ14.974/1892/ 23-07-2015 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας.

Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και
β) Αθανάσιος Κιοσές, ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος με Βαθμό ΣΤ΄, υπάλληλος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.2 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 82/2011) και του άρθρου 10 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012), και μετά την (γ) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 24-07-2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : ¨ ΧΑΣΑΝ ΣΕΝΝΟΥΡ του Χασάν¨
Είδος εγκατάστασης: Εργαστήριο παραγωγής καφέ
Διεύθυνση : Κανάρη αρ. 16-18
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 10.83.11
Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:
Παραγωγής (Νόμιμα Λειτουργούσα):
Κινητήρια: 7,00KW Θερμική: 0,75KW
Αξία Μηχανολογικού Εξοπλισμού:
11.450€
Όχληση : ΧΑΜΗΛΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, α/α 24
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Β
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Ομάδα 9η
Πίνακας 1, α/α 27
Περιβαλλοντική έγκριση:
Εξαιρείται από περιβαλλοντική αδειοδότηση
Πιστοποιητικό πυροπροστασίας:
Κατηγορία (Αα)

2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας του εργαστηρίου παραγωγής καφέ ¨ ΧΑΣΑΝ ΣΕΝΝΟΥΡ του Χασάν ¨ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α΄), στα πλαίσια του ετήσιου δειγματοληπτικού ελέγχου.


3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του εργαστηρίου δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τους όρους λειτουργίας.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παναγιώτης Ψάλτης2. Αθανάσιος Κιοσές

Διαβάστηκε 527 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015 10:53
FaLang translation system by Faboba