Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ¨ΑΦΟΙ ΚΕΧΑΓΙΑ Ο.Ε.¨


Σχετ.: α) Η υπ’ αριθμ. ΔΑ/Φ14.802/1976/25-09-2012 Υπεύθυνη δήλωση συνέχισης λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης της βιοτεχνίας ¨ΑΦΟΙ ΚΕΧΑΓΙΑ Ο.Ε.¨.
β) Το υπ’ αριθ. 1/2015 πρακτικό επιτροπής για επιλογή με τυχαία κλήρωση επιχειρήσεων στις οποίες θα πραγματοποιηθεί έλεγχος.
γ) Η υπ’ αριθ. Γ/ΟΙΚ/Φ14.802/ 1896/ 23-07-2015 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας.

Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και
β) Αθανάσιος Κιοσές, ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος με Βαθμό ΣΤ΄, υπάλληλος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.2 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 82/2011) και του άρθρου 10 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012), και μετά την (γ) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 24-07-2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : ¨ΑΦΟΙ ΚΕΧΑΓΙΑ Ο.Ε.¨
Είδος εγκατάστασης: Βιοτεχνία παραγωγής ζύμης & σφολιάτας, πίτσας και σάντουιτς
Διεύθυνση : 3Ο χλμ. επαρχ. οδού Κομοτηνής - Συμβόλων
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 10.71 & 10.85
Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:
Παραγωγής (Νόμιμα λειτουργούσα) :
Κινητήρια: 26,40KW Θερμική: 0 KW
Αξία Μηχανολογικού Εξοπλισμού:
71.940€
Όχληση : ΧΑΜΗΛΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, α/α 19 & 26
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Β
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Ομάδα 9η
Πίνακας 1, α/α 22 & 40
Άδεια λειτουργίας Κτηνιατρικής :
Αριθμ. πρωτ. 4938/21-10-2009 Ν.Δ. Ροδόπης/Δ-νση Κτηνιατρικής
Για την παρασκευής πίτσας & σάντουιτς
Περιβαλλοντική έγκριση:
Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ)
Πιστοποιητικό πυροπροστασίας:
Αριθ. πιστοποιητικού 3563Φ.Γ.Α.727/17-9-2012 ισχύος έως 17-9-2020.
Κατηγορία (Αα)
2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας της βιοτεχνίας ¨ΑΦΟΙ ΚΕΧΑΓΙΑ Ο.Ε.¨ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α΄), στα πλαίσια του ετήσιου δειγματοληπτικού ελέγχου .


3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της βιομηχανίας δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τους όρους λειτουργίας.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παναγιώτης Ψάλτης

2. Αθανάσιος Κιοσές

Διαβάστηκε 592 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015 10:51

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή