Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Ανακοίνωση διενέργειας εξετάσεων χειρισμού μηχανημάτων έργου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης ανακοινώνει ότι :

1. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015, και ώρα 15:00, θα διεξαχθούν εξετάσεις για την χορήγηση ή επέκταση αδειών χειρισμού μηχανημάτων έργου στην Β΄ Ομάδα 4ηςειδικότητας.

2. Δικαιούχοι συμμετοχής είναι οι παρακάτω υποψήφιοι:

-ΜΟΜΚΟ ΕΜΡΑΧ του ΧΑΣΑΝ (θεωρητικό και πρακτικό μέρος)
-ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (πρακτικό μέρος)
-ΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (θεωρητικό και πρακτικό μέρος)

3. Το εξεταστικό κέντρο για τους υποψηφίους που θα συμμετέχουν στο θεωρητικό μέρος είναι τα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Φιλίππου 82, 69100, Κομοτηνή (τ. ΥΕΒ).
4. Η πρακτική εξέταση σε προβλεπόμενα μηχανήματα έργου που δεν είναι διαθέσιμα στην έδρα της Περιφέρειας θα λάβει χώρα σε κατάλληλο χώρο εκτός έδρας της Περιφέρειας, σύμφωνα με το υπ’αρ. οικ.21/14-1-2015 έγγραφο του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.

5. Η διαδικασία των εξετάσεων, η ύλη και όλα τα συναφή θέματα ρυθμίζονται από την Υπουργική Απόφαση οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/14-8-2013 (ΦΕΚ Β’ 1983/14-8-2013) και τις σχετικές υπηρεσιακές οδηγίες και εντολές. Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση περί των εξετάσεων, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης.

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ακριβές αντίγραφο

Παντελής Δελίδης
ΠΕ Χημικών Μηχανικών

ΦΕΚ

Διαβάστηκε 1048 φορές
FaLang translation system by Faboba