Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.¨ με διακριτό τίτλο ¨ΒΙ.ΜΕ.ΚΑΤ. Α.Ε.¨

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α) Η από 02-04-2015 αίτηση γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας της βιοτεχνίας ΒΙ.ΜΕ.ΚΑΤ. Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 12684/92/2014 (ΦΕΚ 3181Β΄).
β) Η υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.346/οικ. 1222/07-05-2015 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας.

Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και
β) Αθανάσιος Κιοσές, ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος με Βαθμό ΣΤ΄, υπάλληλος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 82/2011) και του άρθρου 7 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012), και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 08-05-2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : ¨ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.¨ με διακριτό τίτλο ¨ΒΙ.ΜΕ.ΚΑΤ. Α.Ε.¨
Είδος εγκατάστασης: Βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών
Διεύθυνση : ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής, Ο.Τ. 18
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 25.11 & 25.12

Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:
Παραγωγής :
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ:
Κινητήρια: 93,20KW Θερμική: 77,50KVA
Αξία: 541.732€
ΑΦΑΙΡΕΘΕΙΣΑ:
Κινητήρια: 9,6Kw Θερμική: 8,0KVA
Αξία: 27.654€
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ:
Κινητήρια: 56,20Kw Θερμική: 7,50KVA
Αξία: 75.200€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ:
Κινητήρια: 139,80Kw Θερμική: 77,0KVA
Αξία: 589.278€
Βοηθητικός Εξοπλισμός:
Ισχύς: 17,90Kw
Αξία: 2.500€
Όχληση : ΧΑΜΗΛΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Κωδικοί 169 & 170
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Β
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Ομάδα 9η
Πίνακας 1, Κωδικοί 162 & 163
Περιβαλλοντική έγκριση:
Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ)
Πιστοποιητικό πυροπροστασίας:
Κατηγορία (Αα)

2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της ορθής εφαρμογής και της τήρησης των στοιχείων της μελέτης για την κτιριακή και μηχανολογική επέκταση, που υποβλήθηκε με την υπ’ αριθ. Γ/ΕΙΣ/910/02-04-2015 αίτηση γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας της βιοτεχνίας ΒΙ.ΜΕ.ΚΑΤ. Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 12684/92/2014 (ΦΕΚ 3181Β΄).


3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της βιομηχανίας δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τα στοιχεία της υποβληθείσας μελέτης.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παναγιώτης Ψάλτης

2. Αθανάσιος Κιοσές

Διαβάστηκε 748 φορές
FaLang translation system by Faboba